Skúšobníctvo a certifikácia

Skúšanie, posudzovanie zhody, inšpekcie, homologizácia EHK, NBÚ, IECEECB, CCA, ENEC.

Naše služby

Skúšanie

Skúšanie v oblastiach elektrická bezpečnosť, elektromagnetická kompatibilita, teplotné a klimatické skúšky, mechanické skúšky a skúšky krytia, stavebné výrobky.

Certifikácia výrobkov

Certifikácia elektrotechnických výrobkov v normálnom zhotovení, elektrotechnických výrobkov z hladiska EMC, stavebných výrobkov.

Medzinárodná certifikačná schéma

Skúšky a certifikácia v rámci medzinárodných schém schém CB, ETICS, CCA, CCA-EMC a ENEC.

Iné služby

Homologizácia EHK, e-značka e 27, E-značka E-27 a NBÚ certifikácia.

Databáza certifikátov

Zoznam vydaných certifkátov s informáciami o dátume vydania a ich platnosti.