Certifikácia výrobkov

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky EVPÚ a.s. vykonáva certifikáciu elektrotechnických výrobkov v normálnom zhotovení, elektrotechnických výrobkov z hladiska EMC a stavebných výrobkov. Certifikácia zahŕňa posúdenie schopnosti výrobkov splniť kritéria uvedené v technických normách, na ktoré je Certifikačný orgán certifikujúci výrobky akreditovaný.

Rozsah akreditácie Certifikačného orgánu je možné overiť na web stránke SNAS (Slovenskej národnej akreditačnej služby).