Elektrická bezpečnosť

Skúšobné laboratória EVPÚ a.s. vykonávajú skúšanie elektrickej bezpečnosti na širokom rozsahu výrobkov. Tento rozsah zahŕňa elektrické komponenty, káble, zariadenia informačných technológií, elektrické spotrebiče pre domácnosť, kancelársku techniku, priemyselné elektrické spotrebiče, dopravné prostriedky a elektrické spotrebiče na podobné účely.