EVPÚ a.s. vykonáva skúšky v laboratóriu akreditovanom Slovenskou národnou akreditačnou službou. Laboratórium je špecializované na skúšanie elektrických zariadení z kategórií:

 • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
 • svietidlá
 • elektrické medicínske zariadenia
 • elektrické ručné náradie
 • zariadenia informačných technológií
 • automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné účely
 • elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely
 • audioprístroje, videoprístroje a podobné elektronické prístroje
 • elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie
 • spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie
 • rozvádzače
 • transformátory
 • kondenzátory
 • káble