e-značka e27

EHK predpisy:

č. 10

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

č. 97

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidlových poplašných systémov (VAS) a motorových vozidiel z hľadiska ich poplašných systémov (AS)

č. 116

Jednotné technické predpisy o ochrane motorových vozidiel proti neoprávnenému použitiu