Riaditeľ

doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD.

Tel.: +421-42-44 09 600
E-mail: markovic@evpu.sk

Sekretariát

Tel.: +421-42-44 03 600

E-mail: sktc@evpu.sk
Jazyk komunikácie: slovenský, anglický

Vedúci certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky

Mgr. Michal Mišiak

Tel.: +421-42-44 03 519
Mobil: +421-911-996-695
E-mail: misiak@evpu.sk
Jazyk komunikácie: slovenský, anglický