Riaditeľ

Tel.: +421-42-44 09 600
Jazyk komunikácie: slovenský, ruský, anglický

Sekretariát

Tel.: +421-42-44 03 600

E-mail: sktc101@evpu.sk
Jazyk komunikácie: slovenský, anglický

Vedúci inšpekčného orgánu

Ing. Dušan Novotný

Tel.: +421-42-44 03 400
Mobil: +421-903-280-038
E-mail: novotny@evpu.sk
Jazyk komunikácie: slovenský, ruský, anglický

Vedúci certifikačného orgánu certifikujúceho výrobky

Mgr. Michal Mišiak

Tel.: +421-42-44 03 519
Mobil: +421-911-996-695
E-mail: misiak@evpu.sk
Jazyk komunikácie: slovenský, anglický

Vedúci skúšobných laboratórií

Mgr. Michal Balák

Tel.: +421-42-44 03 400
Mobil: +421-911-912-133
E-mail: balak@evpu.sk
Jazyk komunikácie: slovenský, anglický