Postup certifikácie

Detailný postup certifikácie/posúdenia zhody je daný konkrétnou certifikačnou schémou, pre ktorú sa klient rozhodne. V prípade záujmu o detailné informácie o konkrétnej certifikačnej schéme vrátane postupu hodnotenia, pravidiel a postupov pre udeľovanie, udržiavanie, rozširovanie a obmedzovanie rozsahu certifikácie, pozastavovanie, odoberanie alebo zamietanie certifikácie kontaktujte vedúceho certifikačného orgánu. Kontakt na vedúceho certifikačného orgánu je uvedený v sekcii Kontakt.

Všeobecný postup certifikácie

 • Požiadavka na certifikáciu/posúdenie zhody od klienta
 • Zhromaždenie základnej technickej dokumentácie podľa certifikačnej schémy
 • Príprava cenovej ponuky
 • Prijatie prihlášky
 • Príprava a podpis zmluvy
 • Vystavenie zálohovej faktúry
 • Prijatie platby
 • Prijatie vzoriek a technickej dokumentácie podľa certifikačnej schémy
 • Hodnotenie, preskúmanie a rozhodnutie o certifikácií podľa certifikačnej schémy
 • Konečné vyúčtovanie
 • Príprava a odoslanie certifikačných dokumentov/oznámenia o rozhodnutí nevydať certifikačné dokumenty
 • Vydanie vzoriek klientovi
 • Archivácia dokumentácie
 • Dohľad (v prípade, ak to vyžaduje certifikačná schéma)