Vyhlásenie o nestrannosti

Certifikačný orgán, jeho manažment, interní a externí pracovníci si uvedomujú dôležitosť ochrany nestrannosti a hrozby vyplývajúcej z potencionálneho konfliktu záujmu počas poskytovania certifikačných služieb. Náš certifikačný orgán vyvinul a udržiava prísnu politiku nestrannosti aby minimalizoval akékoľvek hrozby týkajúce sa nestrannosti a aby posilnil dôveru v naše certifikačné služby. Ďalej, každoročne nezávislá komisia nestrannosti hodnotí poskytnuté certifikačné úkony a s nimi spojené potencionálne ohrozenia nestrannosti. Hrozby spojené s objektívnosťou a nestrannosťou certifikačného orgánu sú rovnako riadené prostredníctvom záväzných vyhlásení zamestnancov aby bolo zaistené, že všetky aktivity poskytované certifikačným orgánom sú vykonávané nestranne a nezávisle a aby sme odhalili každú situáciu, ktorá môže postaviť náš certifikačný orgán do konfliktu záujmov.