Sťažnosti a odvolania

V prípade akýchkoľvek námietok k práci certifikačného orgánu je možné podať sťažnosť alebo odvolanie na jeho činnosť. K sťažnostiam a odvolaniam sa pristupuje ako k návrhom na zlepšeniu služieb, preto sú vítane. Sťažnosť alebo odvolanie na činnosť certifikačného orgánu môže podať ktokoľvek písomnou formou na adresu:

EVPÚ a.s.
Riaditeľ SKTC 101
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica
Slovenská republika

Sťažnosti a odvolania podané inou formou nebudú riešené v zmysle postupu certifikačného orgánu.

Postup vybavovania sťažnosti a odvolaní:

  • prijatie sťažnosti alebo odvolania,
  • zaevidovanie sťažnosti alebo odvolania do knihy „Sťažnosti a odvolania“ u riaditeľa SKTC 101,
    overenie a potvrdenie, že sa sťažnosť alebo odvolanie týka certifikačných činností, za ktoré je certifikačný orgán zodpovedný.
  • formálne potvrdenie prijatia sťažnosti alebo odvolania sťažovateľovi. V prípade, ak sa sťažnosť alebo odvolanie netýka certifikačných činností za ktoré je certifikačný orgán zodpovedný uvedie sa to v oznámení s informáciou, že sťažnosť alebo odvolanie nebude prešetrené, vykoná sa zápis do Knihy Sťažnosti a odvolania a proces sa ukončí. V prípade, ak sa sťažnosť alebo odvolanie týka certifikačných činností za ktoré je certifikačný orgán zodpovedný uvedie sa to v oznámení s informáciou, že sťažnosť alebo odvolanie bude prešetrené,
  • zhromaždenie a overenie potrebných informácií na posúdenie sťažnosti alebo odvolania. O každom ústnom rokovaní so sťažovateľom musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú obdržia obe strany,
  • rozhodnutie o riešení,
  • zápis do knihy Sťažnosti a odvolania ohľadne spôsobu riešenia a dátumu riešenia,
  • formálne oznámenie výsledku sťažovateľovi písomnou formou.

Certifikačný orgán sa správa nediskriminačne ku klientom, ktorí v minulosti podali sťažnosť alebo odvolanie na jeho činnosti.

Pokračovaním v používaní tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť