Elektromagentická kompatibilita

EMC laboratóriá v EVPÚ a.s. patria k špičkovým pracoviskám pre meranie EMC. Zabezpečujeme typové skúšky vyvinutých zariadení v akreditovaných laboratóriách s použitím moderných meracích zariadení a vo veľkých komorách. Naše laboratória poskytujú:

Meranie:

 • Nízkofrekvenčných emisii
 • Rušivého svorkového napätia
 • Intenzity rušivého poľa
 • Rušivého vyžarovaného výkonu

Meranie odolnosti proti:

 • Elektrostatickým výbojom
 • Vyžiarenému vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu
 • Rýchlym prechodovým javom (burst test)
 • Rázovým impulzom
 • Rušeniu indukovanému vysokofrekvenčnými poliam, šírenému vedením
 • Magnetickému poľu sieťovej frekvencie
 • Krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia

Semianechoidná komora
Rozmery (D x Š x V): 20,5 m x 12,4 m x 7,80 m

Anechoidná komora
Rozmery (D x Š x V): 7,30m x 3,40m x 3,60m

Skúšky vyžarovania: Frekvenčný rozsah: 9 kHz – 26 GHz
Skúšky vyžarovania po vedení: Frekvenčný rozsah: 9 kHz – 30 MHz
Skúšky odolnosti proti VF elektromagnetickému poľu: Frekvenčný rozsah: 26 MHz – 18 GHz
Skúška odolnosti proti elektrostatickému výboju: Vzduchový: do 25 kV; Kontaktný : do 15 kV
Skúška odolnosti proti rušeniu indukovanému vysokofrekvenčnými poliami, šírenému vedením: Frekvenčný rozsah: 150 kHz – 230 MHz
Skúška odolnosti proti rázovým impulzom: do 7 kV
Skúška odolnosti proti rýchlym elektrickým prechodným javom/skupinám impulzov: do 5500

Meranie rádiových zariadení:

 • Chyba frekvencie
 • Výkon nosnej
 • Efektívny vyžiarený výkon
 • Rušivé emisie
 • Stabilita frekvencie
 • Modulačná šírka pásma

Súbory k stiahnutiu:

Leták meranie EMC a meranie rádiových zariadení