Homologizácia EHK

V Európe existujú dva paralelné systémy pre homologizáciu motorových vozidiel a ich častí.

„E“ značka je založená na regulácii Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (EHK/OSN). Táto organizácia je súčasťou spojených národov a členmi sú členské krajiny EÚ a mnoho ďalších.

„e“ značka je slúži ako dôkaz zhody so smernicou Európskej únie. „E“ značka je teda rozšírenejšia a je to jedna z legislatívnych podmienok predaja motorových vozidiel a ich častí v štátoch, ktoré sa zaviazali uplatňovať danú reguláciu.

Homologizačnú značku E27 alebo značku e27 udeľuje Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na základe skúšok a podkladov od EVPÚ a.s.