Notifikovaná / Autorizovaná osoba

EVPÚ a.s. je Autorizovanou / Notifikovanou osobou NO 1293 pre nasledujúce uvedené predpisy:

  • Nariadenie 305/2011 Stavebné výrobky, tzv. CPR (Zákon 133/2013 Z.z. SK08)

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke Európskej komisie.