Notifikovaná / Autorizovaná osoba

EVPÚ a.s. je Autorizovanou / Notifikovanou osobou NO 1293 pre nasledujúce uvedené predpisy:

  • Smernica 98/79/EHS Diagnostické zdravotnícké pomôcky in vitro, tzv. IVD
  • Nariadenie 305/2011 Stavebné výrobky, tzv. CPR (Zákon 133/2013 Z.z. SK08)
  • Smernica 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilitá, tzv. EMC
  • Smernica 2014/53/EU Rádiové zariadenia, tzv. RED

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke Európskej komisie.