E-značka E27

Smernice k smernici komisie 2004/104/ES:

72/245/EHS Rádiové rušenie (EMC) vozidiel

74/61/EHS Zariadenia na prevenciu neoprávneného používania motorových vozidiel