EVPÚ a.s. je členom medzinárodných certifikačných schém elektrických produktov IECEE-CB a ETICS a je oprávnený vykonávať skúšky a vydávať certifikáty v rámci týchto schém:

  • IECEE-CB
  • ETICS
    • CCA
    • CCA-EMC
    • ENEC