ENEC licencie

ENEC je Európska známka vysokej kvality elektrických produktov, ktorá potvrdzuje zhodu s Európskymi normami. ENEC schéma je založená na mnohostrannej dohode certifikačných orgánov 26 z Európskych krajín, ku ktorej EVPÚ a.s. pristúpil ako posledný člen v roku 2012.

Odkaz na stránku vlastníka schémy: http://www.eepca.org/

Odkaz na stránku schémy: http://www.eepca.org/page.php?p=2