CCA-EMC certifikáty

CCA-EMC je Európskou certifikačnou schémou, ktorá pracuje na základe EN EMC noriem a je určená pre Európskych výrobcov, ktorých výrobné podniky môžu byť lokalizované aj mimo Európskej únie. CCA-EMC certifikát zaručuje, že certifikovaný výrobok spĺňa základné požiadavky elektromagnetickej kompatibility.

EVPÚ a.s. vykonáva skúšky a vydáva certifikáty v rámci CCA-EMC schémy.