CCA certifikáty

CCA je Európskou certifikačnou schémou, ktorá pracuje na základe EN noriem a je určená pre Európskych výrobcov, ktorých výrobné podniky môžu byť lokalizované aj mimo Európskej únie. CCA certifikát zaručuje, že certifikovaný výrobok spĺňa základné požiadavky legislatívy Európskej únie.

EVPÚ a.s. vykonáva skúšky a vydáva certifikáty v rámci CCA schémy.