ETICS certifikačná schéma

European Testing Inspections and Certification System vznikol ako nasledovník asociácie EEPCA. Účelom ETICS je spravovanie systému ENEC a iných schém, ako sú CCA, CCA-EMC a iných, ktoré posudzujú zhodu výrobkov tretích strán, ktoré spadajú najmä do sektora elektrotechnicky, ale aj do iných oblastí, ktoré môžu byť spojené s testovaním, inšpekciou a certifikáciou.

https://www.etics.org/