Proces auditu

Kontaktovanie klienta – vedúci audítor oznámi klientovi zámer vykonať audit a dohodne vhodný termín.

Poskytnutie plánu auditu – vedúci audítor poskytne klientovi plán auditu na schválenie.

Výkon auditu na mieste – audítorský tím vykoná audit, pri ktorom bude preskúmavať dokumentáciu systému kvality, viesť rozhovory a pozorovať procesy a takto získavať informácie o efektívnosti systému manažmentu kvality.

Audit je možné rozdeliť do niekoľkých krokov:

  • Otváracie stretnutie – zúčastňuje sa ho celý audítorský tím a zástupcovia klienta,
  • Samotný audit – vykonáva sa v súlade s dopredu odsúhlaseným plánom auditu,
  • Záverečné stretnite – zúčastňuje sa ho celý audítorský tím a zástupcovia klienta,
  • Analýza nezhôd klienta (ak boli počas auditu identifikované) – klient analyzuje príčiny nezhôd a navrhuje vhodné nápravné činnosti,
  • Nápravné činnosti – klient vykoná nápravné činnosti a pošle vedúcemu audítorovi dôkazy o týchto činnostiach.

Príprava správy z auditu – vedúci audítor pripraví správu z auditu, ktorú zašle klientovi.

Certifikačné rozhodnutie – certifikačný orgán rozhodne o vydaní, ponechaní certifikácií v platnosti, prípadne o zmenách stavu certifikácie.

Pokračovaním v používaní tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť