Odkazy na certifikáciu

 1. Klient je oprávnený po udelení certifikácie používať certifikačnú značku.
 2. Pri odkazovaní na svoju certifikáciu v médiách ako dokumenty, brožúry, internet alebo reklama musí klient dodržovať požiadavky stanovené certifikačným orgánom.
 3. Klient nepoužije a nedovolí používať certifikačné dokumenty zavádzajúcim spôsobom. V prípade ak klient poskytuje iným osobám kópie certifikačných dokumentov musia byť tieto dokumenty reprodukované ako celok.
 4. Po pozastavení, odňatí, alebo ukončení certifikácie musí klient prestať používať všetky reklamné materiály, ktoré obsahujú akýkoľvek odkaz na certifikáciu. Pri odňatí alebo ukončení certifikácie je klient povinný vrátiť certifikačné dokumenty.
 5. Klient musí upraviť všetky reklamné postupy ak sa obmedzí rozsah certifikácie.
 6. Klient nedovolí odkaz na certifikáciu svojho systému manažérstva takým spôsobom, že certifikačný orgán systémov manažérstva by sa mohol pokladať za certifikačný orgán certifikujúci výrobok (vrátane služby) alebo proces.
 7. Klient nesmie naznačovať, že certifikácia sa týka činností alebo miest mimo rámca rozsahu certifikácie.
 8. Klient nesmie použiť svoju certifikáciu takým spôsobom, ktorý by certifikačnému orgánu alebo certifikačnému systému spôsobil stratu dobrého mena alebo stratu dôvery verejnosti.
 9. Klient nesmie používať značku certifikačného orgánu systémov manažérstva na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii.
 10. Klient nesmie používať certifikačnú značku na výrobku alebo obale výrobku, ktorý vidí zákazník, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu.
 11. Certifikačná značka a odkazy na certifikáciu musia byť použité takým spôsobom, aby nevznikli nejasnosti ohľadne toho, čo bolo certifikované a ktorý certifikačný orgán certifikáciu udelil.
 12. Klient nespraví alebo nedovolí spraviť zavádzajúce vyhlásenia týkajúce sa svojej certifikácie.
 13. V prípade ak certifikačný orgán zistí nesprávne odkazy na stav certifikácie alebo nesprávne používanie certifikačných dokumentov, značiek alebo správ z auditu je certifikačný orgán oprávnený pozastaviť alebo odňať certifikáciu alebo žiadať vykonanie nápravných opatrení.
 14. Klient musí používať prehlásenia o tom, že má certifikovaný systém manažmentu kvality na obaloch produktov alebo sprievodných informáciách k produktom takým spôsobom, aby tieto prehlásenia neindikovali, že sú certifikované produkty, procesy alebo služby. Takéto prehlásenia musia obsahovať:
  – identifikáciu (značku alebo názov) certifikovaného klienta,
  – typ systému manažmentu kvality a príslušnú normu,
  – certifikačný orgán vydávajúci certifikát.
  Za obal produktu sa považuje to, čo je možné odňať z produktu bez jeho rozoberania alebo poškodenia. Za sprievodné informácie k produktom sa považujú informácie, ktoré sú samostatne dostupné alebo od produktu ľahko oddeliteľné. Označenie typu alebo identifikačné štítky sa považujú za súčasť produktu.

Pokračovaním v používaní tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť