Home » Naše služby » Certifikácia systémov manažérstva kvality

Certifikácia systému manažérstva kvality prebieha nasledujúcim spôsobom:

Poskytnutie informácií o klientovi

Klient pomocou tlačiva „Základné informácie pre vystavenie cenovej ponuky pre certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 a EN ISO 13485“, prístupného v sekcii Na stiahnutie, poskytne informácie požadované certifikačným orgánom.

Vypracovanie cenovej ponuky

Certifikačný orgán preskúma informácie a v prípade, ak sú kompletné a žiadaná certifikácia je v rozsahu certifikačného orgánu, vypracuje nezáväznú cenovú ponuku.

Podanie prihlášky

Klient pomocou tlačiva „Žiadosť pre certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 a EN ISO 13485“, prístupného v sekcii Na stiahnutie, formálne podá žiadosť o certifikáciu systému manažmentu kvality.

Vypracovanie a podpis zmluvy

Certifikačný orgán vypracuje zmluvu, ktorú podpíšu obe zmluvné strany.

Dodanie dokumentácie

Klient dodá dokumentáciu špecifikovanú v zmluve.

Plánovanie certifikácie

Certifikačný orgán vypracuje program auditov a prípadne program vzorkovania pre celý certifikačný cyklus.

Počiatočný audit

Certifikačný orgán vypracuje plán počiatočného auditu, ktorý je rozdelený na prvú a druhú etapu. V pláne auditu je definovaný rozsah činností a zodpovednosti jednotlivých členov audítorského tímu ako aj miesto, kde sa budú činnosti vykonávať.

Certifikačné rozhodnutie

Certifikačný orgán rozhodne o certifikácií. Pre kladné rozhodnutie je nutné, aby boli všetky nezhody identifikované počas počiatočného auditu odstránené.

Dozor

V pravidelných intervaloch sa vykonáva dozorný audit podľa programu auditov.

Recertifikácia

Pred ukončením certifikačného cyklu sa poskytne klientovi možnosť recertifikácie. Rerectifikácia zahŕňa prípravu novej zmluvy a recertifikačný audit. V prípade, ak nebude certifikačné rozhodnutie vykonané do 6 mesiacov od skončenia platnosti pôvodnej certifikácie je nutné vykonať opakovaný audit.

Žiadosti o ďalšie informácie prosím adresujte na: sktc101@evpu.sk

Pokračovaním v používaní tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť